CEL: Poprzez chwałę i uwielbienie sprowadzać Bożą obecność.

Werset biblijny: I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków.  Obj Jana 5:13

Liderzy: Anna i Mariusz Madej

Opis służby: Służbę uwielbienia tworzą ludzie, którzy nie tylko mają talenty, ale przede wszystkim kochają Pana Boga i szukają Jego obecności na co dzień, a na wspólnych spotkaniach kościoła starają się poprowadzić wszystkich we wspólnym uwielbieniu i pomóc innym zbliżyć się do Boga.