CEL: Celem naszych spotkań jest to, aby  Bóg był wywyższony i uwielbiony, aby dzieci mogły poznawać osobiście, kim jest Bóg, budować zdrowe relacje ze sobą nawzajem, doświadczać prawdziwego uwolnienia i prawdziwych uzdrowień.

Werset biblijny: 

Liderzy: Magdalena Rek

Opis służby: Nabożeństwa dziecięce – na nabożeństwach dla dzieci spotykamy się raz w miesiącu, aby spędzać ze sobą czas, uwielbiać Boga i słuchać oraz doświadczać tego, kim On jest dla nas.
Szkółki niedzielne – spotykamy się raz w tygodniu w niedzielę, uwielbiamy Boga, modlimy się o siebie nawzajem, doświadczamy tego, jak On działa i uzdrawia. Jest to również czas wspólnych relacji.