CEL: Zanieść przesłanie Ducha Świętego do jak najszerszego grona odbiorców za pomocą multimediów.

Werset biblijny: 

Liderzy: Zbigniew Skrobuk, Michał Klimek

Opis służby: Działamy na zasadzie wolontariatu. Zajmujemy się nagrywaniem, transmisją live “na żywo” nabożeństw, konferencji i innych wydarzeń związanych z naszymi fundacjami i zaprzyjaźnionymi kościołami, jak również prowadzeniem kanału innaDroga na YouTube. Tworzymy filmiki promocyjne i dbamy o zawartość strony internetowej Kościoła.