CEL: Aby Polska została zdobyta dla Jezusa.

Werset biblijny: 

Liderzy: Barbara Ciuk

Opis służby: Modlitwa 24/7 o Kościół w Polsce, o Polskę,o Izrael i inne narody. Jesteśmy częścią ruchu modlitewnego P24, zrzeszającego wiele kościołów i wspólnot w całej Polsce. Regionalnie w modlitwę są zaangażowani ludzie z kilku społeczności na terenie Dolnego Śląska.Modlitwa trwa nieprzerwanie dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu i opiera się o dyżury modlitewne w wybranych godzinach dnia i nocy.
Wizją tego zaangażowania modlitewnego jest pragnienie, aby Jezus był znany wszystkim ludziom.