CEL:

Werset biblijny: 

Liderzy: Asia i Michał Klimek

Opis służby: