CEL: Łączyć ludzi i społeczności lokalne w nadziei

Werset biblijny: 

Liderzy: Reinhard i Estera Stadlbauer, Ela Podlecka

Opis służby: Wizją fundacji Fusion Polska jest niesienie ewangelii lokalnie, do Polski oraz na cały świat, dajać nadzieję na lepszą przyszłość i wspierając wszechstronny rozwój każdego człowieka w obrębie jego kultury.
Chcemy docierać do ludzi w ich społecznościach lokalnych poprzez różnego rodzaju wydarzenia oraz do całego świata w ramach działań misyjnych. Wspieramy obecnie dwie misje: ** NEPALI KIDS – misja wśród dzieci w Nepalu, program wspierający działania misjonarzy i wolontariuszy w procesie zakładania sierocińców w Nepalu. Obecnie funkcjonują 4 sierocińce, a pierwszy z nich istnieje od marca 2013 roku. Wspieramy też działania oddziału Fusion w mieście Bhaktapur, realizowane jako Learning and Tuition Center dla ubogich dzieci. ** BRAZILIAN KIDS KARE – jest służbą założoną przez naszych drogich przyjaciół Reinharda i Debi Hirtler. Celem ich działań jest założenie 100 sierocińców w najuboższych rejonach Brazylii. Od 16 maja 2016 funkcjonuje już Centrum Opieki Dziennej, które jest zaledwie przygotowaniem i sprawdzeniem się przed otwarciem 100 całodobowych sierocińców.

Numer KRS: 0000507612
Strona internetowa: www.fusion-polska.eu