CEL: E-edukacja, S-społeczność, P-partnerstwo, A-aktywizacja

Werset biblijny: 

Liderzy: Norbert Palimąka

Opis służby: Fundacja ESPA koncentruje się na łączeniu pokoleń, pracujemy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Poprzez edukację chcemy kształtować przyszłe pokolenie ludzi odpowiedzialnych, wywierających pozytywny wpływ na otoczenie, nacechowanych wysokimi wartościami moralnymi i etycznymi. Fundacja ESPA koncentruje się na łączeniu pokoleń – pracujemy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Poprzez edukację chcemy kształtować przyszłe pokolenie ludzi odpowiedzialnych, wywierających pozytywny wpływ na otoczenie, nacechowanych wysokimi wartościami moralnymi i etycznymi. Doceniając umiejętności młodych ludzi pomagamy im w odnalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie. Osoby dorosłe oraz seniorzy są dla nas zarówno wsparciem, jak i kopalnią wiedzy i doświadczeń.

Nasze cele statutowe realizujemy poprzez:

– promowanie i wspieranie Pieczy Zastępczej
– działania edukacyjne – przedszkole, szkoła (w budowie)
– rezydencję seniora (w budowie)
– pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
– działania misyjne
– konferencje i seminaria
– wolontariat w Izraelu

Nasze działania fundacyjne rozpoczęły się blisko 25 lat temu, a od roku 2006 jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Można wesprzeć Fundację przekazując swój 1% podatku na działalność statutową

Numer KRS: 0000060638

Strona internetowa: www.fundacjaespa.org